Bäckebo Sågverk AB - Familjeägt Sågverk

Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • E-mail: info@backebosagverk.se

 


Familjeägt Sågverk sedan 1949

Hör av dig till Fredrik Persson om du vill diskutera din skog.

 


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 382 74  ALSTERBRO • SWEDEN | Webbdesign: