Bäckebo Sågverk AB - Familjeägt Sågverk

Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • Fax: +46 (0)481 54224
E-mail: info@backebosagverk.se

 
 

Roger Franzén
Inköp, Produktion
070-665 42 60
roger@backebosagverk.se

Urban Franzén
Försäljare, Utlastning
070-249 66 58
urban@backebosagverk.se

Ulrika Franzén Friman
Administration
070-641 52 67
ulrika@backebosagverk.se
     

 

Fredrik Persson
Skogsinköpare
070-697 03 01
fredrik@backebosagverk.se

 


   

 

   

Kartor / Maps

 


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 382 74  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • Fax: +46 (0)481 54224 • E-mail: info@backebosagverk.se