Lokala leverantörer ger stabilitet med hög kvalitet

All vår skogsråvara hämtar vi i vårt närområde där både vi och leverantörerna vet vad vi får och vad vi kan göra med deras skog. Skogens kvalitet är hög och vi har även tillgång till en väldigt fin fura, som många tror enbart finns i norra Sverige.

Många av våra leverantörer ser värdet i att behålla en lokal skogsindustri för en långvarig relation. Samarbetet med skogsägarna är mycket viktigt och mycket roligt för oss.

 

     

 

 

 

     
Som experter på virke kan vi hjälpa skogsägarna med allt från rådgivning till slutavverkning. Det innebär till exempel att vi kan hjälpa till att ta fram en skogsbruksplan som sedan ligger till grund för allt som rör skogsinnehavet. Skogsbruksplanen visar på ålder, bonnitet, åtgärdsbehov, huggningsklasser och dylikt.

Vi kan också överta ansvaret för hela skogsfastigheter. Då tar vi hand om allt som behöver göras med beståndet i form av gallring, avverkning och plantering. Naturligtvis hela tiden i samråd med skogsägaren.

  Men det är naturligtvis viktigt att sköta gran-/tallplantan via röjning och gallring i rätt tid. Det handlar om att säkerställa att skogen har rätt kvalitet när den slutavverkas.

För att kunna erbjuda våra leverantörer så hög service som möjligt har vi dessutom bra samarbete med väldigt duktiga och seriösa skogsentreprenörer. Vi vet att entreprenörerna arbetar noggrant och försiktigt för att skog och mark ska ta så liten skada som möjligt vid en avverkning.

 

 

 

     

 

Datorstyrda sågar sparar på virket

Varje år sågar Bäckebo sågverk ungefär 35 000 kubikmeter virke som till 70 % består av gran och till 30 % av furu.

Vår tekniska utrustning innebär att vi kan utnyttja virket effektivt. Genom kontinuerliga uppgraderingar arbetar vi för att ytterligare effektivisera verksamheten. För att kunna göra detta är det också viktigt att vi hugger rätt längder redan i skogen. Med omsorgsfull planering når vi hög effektivitet, vilket gynnar våra leverantörer.

     
     

Kundanpassad produktion

En stor del av våra produkter tillverkar vi kundanpassat. Det innebär att vi ofta sågar på beställning. Drygt två tredjedelar av produktionen har en bestämd mottagare innan vi sågar virket.

  Vid behov kan vi enkelt ställa om produktionen och köra olika dimensioner och längder med god kostnadseffektivitet även i korta serier.

Vår kompakta organisation får stor uppskattning för det nära samarbetet som vi skapar med köpare, agenter och slutkunder. Korta beslutsvägar och raka besked ger ett bekvämt och effektivt arbetssätt.

     

 

     
 

Ohyvlat virke är en exportstyrka

Att vi kan sälja ohyvlat virke för senare vidareförädling är en tillgång för oss eftersom många av våra internationella kunder efterfrågar dessa produkter. För de som vill ha hyvlat virke har vi sedan länge ett mycket nära samarbete med Axelssons hyvleri i Nybro. De vidareförädlar ungefär 1/3 av vår produktion varje år.

Flis och spån som vi producerar går till massaindustri och värmeverk samt för tillverkning av pellets och spånskivor. Barken eldar vi upp själva för att driva våra virkestorkar.

  Av den totala produktionen är ca 70 % gran och den största exportmarknaden är Storbritannien, där vi har trogna kunder sedan många år tillbaka. Furan vi producerar går mestadels till länderna i Nordafrika.  Vår generellt sett höga virkeskvalitet innebär dessutom att vi får uppskattning från många håll i världen.

För många av våra kunder sköter vi hela transportkedjan från sågen till slutkunden.

Men uppskattning innebär inte att vi slår oss till ro. Vi arbetar kontinuerligt för att hålla en jämn och hög kvalitet på våra produkter, bland annat genom noggrann sortering och planering.

     

 

     


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 382 74  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • E-mail: info@backebosagverk.se