Flexibelt sågverk med lokal förankring

Familjeföretaget Bäckebo Sågverk startades 1949 av Jarl Franzén. Idag drivs verksamheten av hans tre barn Urban, Ulrika och Roger. Dessutom ingår ett 20-tal anställda i den flexibla och omsorgsfulla verksamheten. Många av våra anställda kommer från bygden och har arbetat länge med oss. Deras erfarenhet och engagemang bidrar starkt till vår framgång.

Ytterligare en styrka är våra leverantörer och närheten till dem. I kombination med vår flexibilitet kan vi enkelt ställa om produktionen och vid behov även ta fram korta serier snabbt.

Ca 70 % av vår tillverkning går på export till länder som gärna använder småländskt kvalitetsvirke i sina huskonstruktioner. Innan utskeppning vidareförädlas en stor del av virket i form av hyvling och impregnering via våra samarbetspartner.

Vi strävar efter att ha nära och långvariga relationer med både leverantörer och kunder. Vår ambition är att alltid leverera rätt kvalitet i rätt tid.

Vi ser fram mot ett fortsatt gott och långt samarbete med alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartner.

 

     


© BÄCKEBO SÅGVERK AB • Bäckebovägen 36 • 382 74  ALSTERBRO • SWEDEN
Tel/Phone: +46 (0)481 54260 • E-mail: info@backebosagverk.se